【 HIRO OTORHINOLARYNGOLOGY DERMATOLOGY PLASTIC SURGERY】

商店建築社から出版された、「商店建築2017年5月号」に

【 ひろ耳鼻科皮膚科形成外科 】が掲載されました。